1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza kukolyvill.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, azt weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF -ben foglaltakat.

2. A Vállalkozás

Tárhely szolgáltató: DiMA.hu Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Békéssy Béla u. 9. C. épület, 3. emelet 10. ajtó

Cégjegyzékszám: 09-09-014017

Adószám: 14079665-2-09

Ügyfélszolgálati elérhetősége: Link: http://www.dima.hu/ugyfelszolgalat/

Telefon:06-52-322-121

3. A weblapon folytatott tevékenység

Online áruház működtetése,

Autóvillamossági termékek kereskedelme.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a weblapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás, megosztás…) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A weblapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata:

A weboldal termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A weboldalt a Felhasználók a menüpontok segítségével böngészhetik. A termékek kategória rendszerbe sorolva találhatók meg.

A katalógusban szereplő termékek nevére kattintva a benne szerelő termékek listája, a helyettesítő termékek és a hozzá tartozó képek is láthatóak. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett illetve alatta lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintva érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A weboldalon lehetőség van cikkszám alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosárba gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Felhasználó folytathatja is a vásárlási folyamatot Lehetőség van belépésre, regisztrációra.

A regisztráció vásárlás esetén a Felhasználónak a következő adatokat kell megadnia: e-mail cím, telefonszám, valamint ki kell választani a vásárló típusát. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles jelezni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén, új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a web áruházban, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a megadott adatokon még változtathat, azaz javíthat. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését az Ügyfélszolgálatunk megkapta, ez azonban nem jelenti a vásárló igényének ajánlatának elfogadását.

5.2. A szerződés létrejötte

A vásárló a “Megrendelés” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen Általános üzleti feltételek érvényességét.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor Ügyfélszolgálatunk a termékeket a vásárló számára megküldi és annak ellenértékét a vásárló megfizeti.

A Felhasználó, azaz Vásárló a weboldalon való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, hívja, vagy keresse e-mailen ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.3. A szerződés iktatása

A weblapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Vállalkozás azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.4. Fizetés, számla

A weblapon minden ár forintban van megadva és magába foglalja az ÁFA -t is. Az ár az egyéb költségeket, mint például az esetleges házhozszállítás, ill. az utánvét díját nem tartalmazza. Csomagolási költség nem kerül felszámításra standard csomagolás esetén.

Szállítás esetében fizetésre a futárszolgálatnál van, utánvétes módon lehetőség. Személyes átvétel esetében helyszínen is lehetséges a fizetés.

A Vállalkozásunk papíralapú számlát állít ki.

A számlát a termékkel együtt kapja meg a megrendelő.

Ha a Megrendelő egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor megrendelés esetén ezt a megjegyzés rovatba kérjük, írja bele.

6. Elállási jog

6.1. Fogyasztó elállási joga

Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a web áruház online felületén vásárolt termékek tekintetében.

A megrendelő elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati telefonszámunkon +36/42 730-817, email címünkön info@kukolyvill.hu 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag. A fogyasztó elállhat a szerződéstől, ha 14 napon belül Vállalkozásunk visszakapta az árut, annak visszaküldésével. A Megrendelő elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Amennyiben a Megrendelőnek minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A Megrendelő, azaz a Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges: 4320 Nagykálló, Ipari Park 0617/49 hrsz.

6.2. Elállás következményei

Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő.

A Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. A Vállalkozás. a visszafizetendő összeg kifizetését felfüggesztheti, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

7. Reklamáció

7.1. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igényüket az ügyfélszolgálatunk telefonszámán +36/42 730-817 vagy e-mail címén info@kukolyvill.hu keresztül érvényesíthető.

Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

7.2. Felelősség

Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekére, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Vállalkozás részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Kukoly Vill Kft. és Kkoly Autovill Kft. csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget.

A Vállalkozást semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

A Vállalkozásunk minden felelősséget kizár a weblap használói által tanúsított magatartásokért. A weblap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért. Az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében, a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik Vállalkozásunk.

A weblapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, melyért nem vállal felelősséget Vállalkozásunk, ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

A jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a kukolyvill.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

A Kukoly Vill Kft. és Kukoly Autovill Kft. nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Megrendelő, azaz a vásárló a weboldalt kizárólag a saját felelősségére használhatja.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

A Vállalkozó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel– melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – megőrzi.

Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF -ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény, vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót

A weblapot a szerzői jog védi. A szerzői jog jogosultja a Kukoly Csaba e.v. vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben tevékenységünkkel kapcsolatban panasz lép fel, ez esetben az alábbi felügyeleti szervhez fordulhat:

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Vállalkozó jelen ÁSZF -t, a weblapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A weblapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Vállalkozót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

10. Adatvédelmi tájékoztató

A web áruházban való vásárlás során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó részére. A bekért adatokat az Eladó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a web áruház használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek. Az Eladó a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el, és az adatokat csak a vásárlás érdekében szükséges ideig tartja nyilván. Az Eladó harmadik személy vagy szervezet részére a Vásárló adatait nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az áru Vásárló részére történő eljuttatásához szükséges, a postai szolgáltatást nyújtó, illetve futárszolgálat felé történő adatszolgáltatás képez, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és mértékben.

Adatkezelési tájékoztatóban.

10.1. Adattovábbítás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop, weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 Módosítás: 2020. március 01.