+36 42 730 817      info@kukolyvill.hu      kukoly.csaba      Bejelentkezés     Regisztráció     Elfelejtett jelszó
KUKOLY VILL
Önindító és Generátor Centrum
 
+36 70 318 6601
    Kosár: 0 tétel
 
 
15:00 óráig leadott megrendelésére 5% kedvezményt kap!

 

Vásárlási feltételek

Általános üzleti feltételek – Kukoly Csaba egyéni vállalkozó
 
§ 1 Érvényesség
Ezen „Általános üzleti feltételek” érvényesek a kukolyvill.hu honlapon keresztül történő megrendeléskor.
 
§ 2 Szerződéses partner
A vásárló szerződéses partnere:
Kukoly Csaba e.v. 4320, Nagykálló, Ipari Park 0617/49 hrsz.
Nyilvántartási szám: 6659494
Adószám: 73829346-2-35
Ügyvezető: Kukoly Csaba
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 /42 730-817
Ügyfélszolgálatunk e-mail címe: info@kukolyvill.hu
Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időben érhető el:
Hétfő - Péntek: 8:00 - 16:30
Szombat: 8:00 - 12:00
 
§ 3 Szerződés megkötése
1.        A vásárló a “Megrendelés” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és  elfogadja ezen Általános üzleti feltételek érvényességét.
2.        A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a Kukoly Csaba e.v. megkapta, ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.
3.        A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Kukoly Csaba e.v. a termékeket a vásárló számára megküldi és annak ellenértékét a vásárló megfizeti.
4.        A vásárló a Kukoly Csaba e.v. honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
5.        Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, hívja, vagy keresse e-mailen ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.
 
§ 4 A termék rendelkezésre állása
1.        Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül a Kukoly Csaba e.v. fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését. Ebben az esetben a megrendelést semmisnek tekintjük az adott tétel esetében és a vásárlót értesítjük.
2.       A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Kukoly Csaba e.v.-hoz, vagy a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Kukoly Csaba e.v.-t nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.
 
§ 5 Fizetés
1.        A kukolyvill.hu honlapon minden ár forintban van megadva és magában foglalja az  ÁFA-t. Az ár az egyéb költségeket, mint például az esetleges házhozszállítás, ill. az utánvét díját nem tartalmazza. Csomagolási költség nem kerül felszámításra standard csomagolás esetén.
2.        Fizetésre csak a futárszolgálatnál, utánvétes módon van lehetőség. Más fizetési módot a Kukoly Csaba e.v. nem tud elfogadni.
 
§ 6 Tulajdonjog fenntartása
A kiszállított árucikk a Kukoly Csaba e.v. tulajdonát képezi, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.
 
§ 6 Vásárlói kör meghatározása
A Kukoly Csaba e.v. a webáruházában kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytat. Kereskedelmi mennyiségű áru megrendelése esetén a Kukoly Csaba e.v. fenntartja a jogot az ajánlat elutasítására.
 
§ 7  Fogyasztó elállási joga
1.        Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.  26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Kukoly Csaba e.v. online felületén vásárolt termékek tekintetében.
2.        A fogyasztó elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati telefonszámunkon +36/42 730-817, email címünkön info@kukolyvill.hu 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag. A fogyasztó elállhat a szerződéstől, ha 14 napon belül a Kukoly Csaba e.v. visszakapta az árut, annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
3.        Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl a fogyasztó köteles megtéríteni a Kukoly Csaba e.v.-nak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.
Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:
4320 Nagykálló, Ipari Park 0617/49 hrsz.
 
§ 8  Elállás következményei
1.    Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő.
2.    A fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. A Kukoly Csaba e.v. a visszafizetendő összeg kifizetését felfüggesztheti, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
 
§ 9  Felelősség
1.    Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekére, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Kukoly Csaba e.v. részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Kukoly Csaba e.v. csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget.
2.   A Kukoly Csaba e.v.-t semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.
4.   A Kukoly Csaba e.v. minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért. A Kukoly Csaba e.v. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
5.    A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Kukoly Csaba e.v. nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
6.    A Kukoly Csaba e.v. a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a kukolyvill.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
7.    A Kukoly Csaba e.v. nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A vásárló a Kukoly Csaba e.v. honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kukoly Csaba e.v. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.
 
§ 9  Eljárás hibás termék esetén, reklamáció
1.        A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény ügyfélszolgálatunk telefonszámán +36/42 730-817 vagy e-mail címén info@kukolyvill.hu keresztül érvényesíthető.
2.        Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.
 
§ 10 Zárórendelkezések
1.        Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi  V. törvény és  az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi  CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
2.        Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Kukoly Csaba e.v. regisztrált székhelye.
3.        E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.
4.        A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jog jogosultja a Kukoly Csaba e.v. vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.
5.        Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervhez fordulhat:

 
  2015-2020 kukolyvill.hu        memory: 2.00MB     runtime: 0.37sec Általános Szerződési Feltételek       Adatkezelési Tájekoztató       Garancia       Szállítás       Kapcsolat